Tuesday, August 10, 2010

astute

Mike: "PR teams are shameless. CEO resigns in disgrace? Quick, prove P ≠ NP!"

:)

3 comments:

Anonymous said...

ZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZ This blog is so damn boring.

Niniane said...

Haha, whose photos would you like to see? ;)

Anonymous said...

Photos of hot chicks